Rideklubben
Epona

Medlemskaber

Prisen for medlemskab af Epona Rideklub:

Aktive senior medlemmer Kr. 350,- pr. år ( 18 år -)

Aktive Junior medlemmer Kr. 250,- pr. år (- 17 år)

Passive medlemmer Kr. 150,- pr. år.

Kontingentperioden løber fra 1. januar til 31. December
Betaler du efter 1. juli, betales der kun halvt kontingent for den resterende del af året.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse pr. mail eller post, senest ved udgangen af november måned indeværende år, med effekt for kommende kalender år.
Ved manglende indbetalt kontingent, bliver der udsendt en rykker pålagt et gebyr på 50,- Kr. (Betales dette ikke, vil der ske en indberetning til DRF).

Bliv medlem

Har du spørgsmål?
Vi sidder klar til at svare på dem